Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 20. 1. 2021 Poslední aktualizace: 30. 1. 2024

Přehled oborů/povolání

Přehled regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Paragraf

Název povolání

§ 5

všeobecná sestra

§ 5a

dětská sestra

§ 6

porodní asistentka

§ 7

ergoterapeut

§ 8

radiologický asistent

§ 9

zdravotní laborant

§ 10

zdravotně-sociální pracovník

§ 11

optometrista

§ 12

ortoptista

§ 13

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

§ 14

ortotik-protetik

§ 15

nutriční terapeut

§ 16

zubní technik

§ 17

dentální hygienistka

§ 18

zdravotnický záchranář

§ 19

farmaceutický asistent

§ 20

biomedicínský technik

§ 21

radiologický technik

§ 21a

adiktolog

§ 21b

praktická sestra

§ 21c

behaviorální analytik

§ 22

psycholog ve zdravotnictví

§ 23

logoped ve zdravotnictví

§ 23a

zrakový terapeut

§ 24

fyzioterapeut

§ 25

radiologický fyzik

§ 26

odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

§ 27

biomedicínský inženýr

§ 28

odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

§ 29

asistent behaviorálního analytika

§ 29a

behaviorální technik

§ 30

laboratorní asistent

§ 31

ortoticko-protetický technik

§ 32

nutriční asistent

§ 33

asistent zubního technika

§ 35

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

§ 36

ošetřovatel

§ 37

masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

§ 39

zubní instrumentářka

§ 40

řidič zdravotnické dopravní služby

§ 41

autoptický laborant

§ 42

sanitář

 

 

Přehled vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Více informací o specializačním vzdělávání naleznete ZDE

Více informací o akreditovaných kvalifikačních kurzech naleznete ZDE

Více informací o certifikovaných kurzech naleznete ZDE

§ 5 – všeobecná sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor všeobecná sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)
obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra
min. 1 rok studia v oboru diplomovaná sestra, pokud již dotyčný měl způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry a byl přijat do vyššího ročníku (délka studia se odvíjí podle toho, do kterého ročníku byl student přijat, např. při přijetí do 2. ročníku trvá studium 2 roky)
min. 3 leté studiu v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004
min. 3 leté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium oboru pro přípravu všeobecných sester
obor psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004)

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004)
poznámka (jiné vzdělání) na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům vojenské střední zdravotnické školy v oboru 53-01-6 Zdravotník

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (Věstník č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Věstník č. 4/2020)
Perfuziologie (Věstník č. 7/2023)
Transfuzní služba (Věstník č. 5/2023)
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (Věstník č. 2/2020)
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (Věstník č. 9/2023)
Hojení ran (Věstník č. 14/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 5a – dětská sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor dětská sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dětská sestra
min. 1 rok studia v oboru diplomovaná dětská sestra, pokud již dotyčný měl způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky a byl přijat do vyššího ročníku (délka studia se odvíjí podle toho, do kterého ročníku byl student přijat, např. při přijetí do 2. ročníku trvá studium 2 roky)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru pro přípravu dětských sester

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Věstník č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (Věstník č.13/2023)
Perfuziologie (Věstník č. 7/2023)
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (Věstník č. 9/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 6 – porodní asistentka

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ženská sestra nebo porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min 3. leté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru pro přípravu porodních asistentek

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče v porodní asistenci (Věstník č. 3/2021)
Perioperační péče (Věstník č. 3/2021)
Komunitní péče v porodní asistenci (Věstník č. 3/2021)
Perfuziologie (Věstník č. 7/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 7 – ergoterapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ergoterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999)
obor rehabilitační pracovník a pomaturitní specializační studium léčba prací (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min 3. leté studium v oboru diplomovaný ergoterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ergoterapeutů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 8 – radiologický asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor radiologický laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný radiologický asistent (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických asistentů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 9 – zdravotní laborant

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium přírodovědného zaměření + AKK Laboratorní metody (Věstník č. 6/2023)
min. 3 leté studium přírodovědné, elektrotechnické + AKK Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Věstník č. 6/2023)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

přírodovědné zaměření + AKK Laboratorní metody (Věstník č. 6/2023)
přírodovědné, elektrotechnické, matematicko-fyzikální zaměření + AKK Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Věstník č. 6/2023)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zdravotní laborant (studium zahájeno nejpozději 2003/2004)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium oboru diplomovaný zdravotní laborant

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu zdravotních laborantů

poznámka (jiné vzdělání)

odbornou způsobilost zdravotního laboranta má také osoba, která získala odbornou způsobilost k výkonu povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 10 – zdravotně-sociální pracovník

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor nebo program vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost + AKK Zdravotně-sociální pracovník (Věstník č. 15/2022); podmínka AKK neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku + AKK Zdravotně-sociální pracovník (Věstník č. 15/2022); podmínka AKK neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

zdravotnický bakalářský studijní obor sociálního zaměření

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

magisterský studijní obor sociálního zaměření

poznámka (jiné vzdělání)

 

všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium v oboru zdravotně-sociální péče
osoby s úplným středním vzděláním, které absolvovaly speciální průpravu sociální služba nejpozději do konce roku 2009

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 11 – optometrista

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu optometristů
obor optometrie (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2005/2006)
poznámka (jiné vzdělání) na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům středních zdravotnických škol v oborech oční optik nebo oční technik a PSS optometrie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 12 – ortoptista

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ortoptistů
poznámka (jiné vzdělání) všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium ortoptika-pleoptika, které bylo zahájeno nejpozději ve školním roce 2006/2007
všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější dlouhodobou přípravu v ortoptice a pleoptice, pokud byla zahájeno nejpozději v roce 1994

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 13 – asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min 3 leté studium v oborech přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření na vyšších odborných školách + AKK Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (Věstník č. 2/2011)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (Věstník č. 2/2011)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor asistent hygienické služby (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

obor diplomovaný asistent hygienické služby (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Hygiena a epidemiologie

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 14 – ortotik-protetik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ortopedicko-protetický technik nebo ortoticko-protetického zaměření (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ortotiků-protetiků
poznámka (jiné vzdělání) rekvalifikační kurz akreditovaný podle zvláštního právního předpisu v oboru pro přípravu ortotiků-protetiků (studium zahájeno nejpozději do konce roku 2007)

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 15 – nutriční terapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor dietní sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný nutriční terapeut
min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dietní sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu nutričních terapeutů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Výživa dospělých a dětí (Věstník č. 11/2019)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 16 – zubní technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zubní technik, zubní technik pro sluchově postižené nebo zubní laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný zubní technik

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Fixní a snímatelné náhrady (Věstník č. 9/2021)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 17 – dentální hygienistka

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dentální hygienistka

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu dentálních hygienistek
poznámka (jiné vzdělání) všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium stomatologická péče, které bylo zahájeno nejpozději v roce 2004

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 18 – zdravotnický záchranář

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zdravotnický záchranář (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu zdravotnických záchranářů
poznámka (jiné vzdělání) všeobecná sestra se specializovanou způsobilost v oboru intenzivní péče byla-li členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Urgentní medicína
Perfuziologie (Věstník č. 7/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 19 – farmaceutický asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor farmaceutický laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný farmaceutický asistent

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 20 – biomedicínský technik

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium v oborech elektrotechnického zaměření + AKK Biomedicínská technika

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor s elektrotechnickým zaměřením + AKK Biomedicínská technika

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu biomedicínských techniků, který zabezpečuje odborné předpoklady pro získání způsobilosti k samostatné činnosti na elektrických zařízeních podle zvláštního právního předpisu
poznámka (jiné vzdělání) odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

Perfuziologie (věstník č. 7/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21 – radiologický technik

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Radiologická technika (Věstník č. 9/2023)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických techniků
poznámka (jiné vzdělání) odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle § 25

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21a – adiktolog

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření + AKK Adiktolog (zahájen do konce roku 2011)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu adiktologů
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa lze také získat získáním odborné způsobilosti všeobecné sestry + AKK Adiktolog (zahájen do konce roku 2011)
na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni 1. 7. 2008
na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem všeobecným sestrám po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni 1. 7. 2008

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

Klinická adiktologie (Věstník č. 6/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21b – praktická sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Praktická sestra (Věstník č. 9/2022) po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele
AKK Zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele (AKK zahájen do konce roku 2018)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor praktická sestra
obor zdravotnický asistent (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

3 ročníky v oboru diplomovaná všeobecná sestra

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

6 semestrů oboru pro přípravu všeobecných sester
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře
Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21c – behaviorální analytik

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

studium v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika + AKK Behaviorální analytik (Věstník č. 6/2018)

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 22 – psycholog ve zdravotnictví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a  AKK Psycholog ve zdravotnictví (Věstník č. 9/2023)
Podmínka, aby jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazovalo na absolvované jednooborové studium akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, neplatí, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

pětileté jednooborové studium oboru psychologie, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2008/2009 a specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

 

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví
Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie (Věstník č. 1/2020)

zpět nahoru

§ 23 – logoped ve zdravotnictví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie + AKK Logoped ve zdravotnictví

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (studium v akreditovaném magisterském studijním oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019), a absolvováním specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE 

Klinická logopedie

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 23a – zrakový terapeut

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie + AKK Zrakový terapeut
poznámka (jiné vzdělání) absolvováním akreditovaného magisterského oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie a absolvováním dalšího postgraduálního akreditovaného studia speciální pedagogika se zaměřením na zrakovou terapii, pokud bylo zahájeno do konce roku 2010

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Klinická zraková terapie (Věstník č. 14/2021)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 24 – fyzioterapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor fyzioterapeut nebo obor rehabilitační pracovník (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

tříleté studium oboru diplomovaný fyzioterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu fyzioterapeutů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu fyzioterapeutů (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019)

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Aplikovaná fyzioterapie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 25 – radiologický fyzik

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Radiologická fyzika (Věstník č. 9/2023)

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických fyziků
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 Sb. vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání radiologického fyzika) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Radiologická fyzika

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 26 – odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného zaměření + AKK Odborné zdravotnické laboratorní metodynebo AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci (Věstník č. 3/2018) nebo AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
obor přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK ODBORNÉ LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 Sb. vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohled

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Alergologie a klinická imunologie (Věstník č. 11/2020)
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika (Věstník č. 12/2021)
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (Věstník č. 7/2020)
Mikrobiologie (Věstník č. 1/2016)
Příprava radiofarmak (Věstník č. 6/2021)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 27 – biomedicínský inženýr

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor elektrotechnického zaměření + AKK Biomedicínské inženýrství

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu biomedicínských inženýrů
poznámka (jiné vzdělání)

JOP, kteří k 1.4.2004 vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání biomedicínského inženýra) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohled

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Klinické inženýrství
Perfuziologie (Věstník č. 7/2023)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 28 – odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného, sociálního, pedagogického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Ochrana a podpora veřejného zdraví

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Hygiena a epidemiologie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 29 – asistent behaviorálního analytika

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

studium v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika + AKK Asistent behaviorálního analytika

zpět nahoru

§ 29a – behaviorální technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Behaviorální technik

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Behaviorální technik

zpět nahoru

§ 30 – laboratorní asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor laboratorní asistent

zpět nahoru

§ 31 – ortoticko-protetický technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ortoticko-protetický technik

zpět nahoru

§ 32 – nutriční asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor nutriční asistent

zpět nahoru

§ 33 – asistent zubního technika

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor asistent zubního technika nebo asistent zubního technika pro sluchově postižené

zpět nahoru

§ 35 – řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Řidič zdravotnické záchranné služby nebo AKK v oboru řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci

zpět nahoru

§ 36 – ošetřovatel

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Ošetřovatel (Věstník č. 9/2022)
AKK v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka (studium zahájeno do konce roku 2004)

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

přehled SŠ ZDE

tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem v oboru ošetřovatel
studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol
3 ročníky v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium
4 ročníky denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

3 semestry (1,5 ročníku vzdělávacího programu) pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek
4 semestry (2 ročníky vzdělávacího programu) oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

3 semestry oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek
4 semestry oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

nejméně 4 semestry magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složení zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu

zpět nahoru

§ 37 – masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
AKK Masér ve zdravotnictví
AKK v oboru masér nebo nevidomý a slabozraký masér (zahájen do konce roku 2018)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor masér ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 39 – zubní instrumentářka

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Zubní instrumentářka

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

2 leté studium ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním zdravotnickém učilišti v oboru zubní instrumentářka

zpět nahoru

§ 40 – řidič zdravotnické dopravní služby

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Řidič zdravotnické dopravní služby (Věstník č. 7/2019)
AKK v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání řidič zdravotnické dopravní služby má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35 nebo zdravotnického záchranáře podle § 18

zpět nahoru

§ 41 – autoptický laborant

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Autoptický laborant (Věstník č. 1/2023)
AKK v oboru pitevní laborant-preparátor

zpět nahoru

§ 42 – sanitář

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Sanitář (Věstník č. 8/2020)

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

přehled SŠ ZDE

3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

3 ročníky denního studia nebo 4 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra nebo 2 ročníky čtyřletého denního studia nebo 3 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročník dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra, porodní asistentka, zdravotnický asistent nebo praktická sestra, nebo 3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

2 semestry příslušného vzdělávacího programu pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů na vyšší odborné zdravotnické škole

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

2 semestry studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

3 semestry v oboru všeobecné lékařství + zkouška z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního oboru

zpět nahoru