Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s názvem PaRIS

Aktuality projektu PaRIS

Projekt PaRIS vstupuje po 7 letech příprav do své finální fáze, která spočívá ve vyhodnocení dotazníkového šetření mezi lékaři a pacienty napříč 20 členskými státy. Projekt bude na konci roku […]

17. 8. 2022 Celý článek »

Představení projektu PaRIS

Mezinárodní projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, podrobnější informace zde) nazvaný PaRIS (Patient Reported Indicators Surveys) vznikl na základě žádosti ministrů zdravotnictví zemí OECD (včetně ČR) v roce […]

27. 5. 2022 Celý článek »

Zapojení České republiky do projektu PaRIS

Za všechny úkoly spojené s národním prováděním průzkumu PaRIS a za mezinárodní koordinaci (včetně účasti v mezinárodní skupině k projektu) zodpovídá tzv. národní projektový manažer. V případě ČR se jedná o zástupce Společnosti […]

27. 5. 2022 Celý článek »