Informatika

Upozornění na probíhající ransomware kampaň „RYUK“

Upozornění CERT týmu Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)

11. 12. 2019 Celý článek »

Zabezpečení bezdrátových infuzních pump ve zdravotnictví

Na základě informace zaslané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se Ministerstvo zdravotnictví ČR připojuje k doporučení vydanému National Cybersecurity Center for Excelence (NCCoE), který spadá pod americký NIST

22. 1. 2019 Celý článek »

Výstupy setkání s IT manažery ze všech nemocnic ČR

Dne 12. října 2018 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky setkání se zástupci nemocničního sektoru, na kterém byl představeny aktuální projekty a záměry v oblasti elektronizace zdravotnictví …

16. 10. 2018 Celý článek »

Realizované projekty v rámci Integrovaného Operačního Programu a Operačního Programu Lidské Zdroje a Zaměstnanost

  Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru; registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00003 Zavedení systému kvality a systému řízení ochrany informací na MZČR; registrační číslo […]

24. 2. 2015 Celý článek »

Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v pozici zadavatele rozhodlo o přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví podle Metodiky přípravy veřejných strategií, aplikované dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013.

8. 12. 2014 Celý článek »