Rezidenční místa pro nelékařská povolání

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2024

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2024 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

27. 3. 2024 Celý článek »

Žádost o změnu

Žádost o změnu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný jednotný formulář Žádosti o změnu, který se využívá pro všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

21. 3. 2024 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotaci – RMN 2024 – 26. ledna 2024

Seminář pro žadatele o dotaci – RMN 2024 – 26. ledna 2024

Přihlášení prodlouženo do 25.1.2023.
Seminář pro žadatele o dotaci RMN 2024 se bude konat 26. ledna 2024 od 10 hodin a bude věnovat zejména postupu a povinným náležitostem podávání žádosti o dotaci v projektu Rezidenční místa v nelékařských oborech v roce 2024, v rámci semináře budou dále představeny některé novinky a změny oproti loňskému ročníku.

23. 1. 2024 Celý článek »

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP informuje o úpravě následujících vzdělávacích programů specializačního vzdělávání: Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v geriatrii, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a o postupu pro doložení splnění kritérií v rozsahu zveřejněných úprav.

21. 12. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2024 a související formuláře

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2024 a související formuláře

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje: Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na […]

18. 12. 2023 Celý článek »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2023

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2023

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“

18. 12. 2023 Celý článek »

Žádost o změnu a ohlašovací povinnost

Žádost o změnu a ohlašovací povinnost

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednotný formulář Žádosti o změnu a Ohlašovací povinnosti, které můžou být použity pro všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

20. 9. 2023 Celý článek »

Průběžná a Závěrečná zpráva

Průběžná a Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednotné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy, které mohou být použity pro všechny ročníky dotačního řízení.

20. 9. 2023 Celý článek »

Kontrolní zpráva

Kontrolní zpráva

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informace ke Kontrolní zprávě a vzor jejího správného vyplnění, aplikovatelné na všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

20. 9. 2023 Celý článek »

Rezidenční místa pro nelékařská povolání v ČR: základní informace a často kladené dotazy

Rezidenční místa pro nelékařská povolání v ČR: základní informace a často kladené dotazy

Rezidenční místa pro nelékařská povolání jsou dotačním programem Ministerstva zdravotnictví na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice.

3. 3. 2023 Celý článek »