Návykové látky a prekursory drog

Podkategorie:


Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití nabývá účinnosti 27. srpna 2022

Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití nabývá účinnosti 27. srpna 2022

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že od 27. srpna 2022 nabyde účinnosti Vyhláška č. 235/2022 Sb., o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití. 

19. 8. 2022 Celý článek »

K dispozici jsou nové tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách

K dispozici jsou nové tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že od 1. 7. 2022 je účinná nová vyhláška č. 174/2022 Sb. o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách. Žádáme proto subjekty oprávněné k zacházení s […]

4. 8. 2022 Celý článek »

Doporučené zásady pro zásilky humanitární pomoci pro Ukrajinu obsahující léčivé přípravky

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje Doporučené zásady pro zásilky humanitární pomoci pro Ukrajinu obsahující léčivé přípravky.

6. 3. 2022 Celý článek »

Metodika IOPL k žádosti o vydání zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Tato metodika je vypracována za účelem pomoci subjektům při podání žádosti o vydání zvláštní licence s uvedenou látkou kategorie 1 a zároveň ve snaze o minimalizaci hromadících se dotazů týkajících se tohoto procesu.

28. 1. 2021 Celý článek »

Sdělení ke změnám v registraci při zacházení s červeným fosforem

Sdělujeme, že dne 13. ledna 2021 nabude účinnosti nová legislativní úprava na úrovni Evropské unie, týkající se zacházení s látkou červený fosfor. Konkrétně se jedná o Nařízení Komise v přenesené pravomoci […]

11. 12. 2020 Celý článek »

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

8. 7. 2020 Celý článek »

Postup úhrady správního poplatku převodem na účet

Jak postupovat při úhradě správního poplatku převodem na účet Ministerstva zdravotnictví

21. 3. 2020 Celý článek »

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

17. 3. 2020 Celý článek »

Návykové látky a prekursory drog

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
samostatné oddělení Inspektorát omamných a psychotropních látek
Palackého náměstí 4128 01 Praha 2
telefon: +420 224 972 710
fax: +4..

17. 3. 2020 Celý článek »