Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zdravotní služby

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamu poskytovatelů s urgentním příjmem I. a II. typu, který vychází z Memoranda Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR.

7. 1. 2021 Celý článek »

Postup v případě požadavku o odvolání proti zamítnutí žádosti o členství v ERN

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje postup v případě požadavku poskytovatele zdravotních služeb o odvolání proti zamítnutí o členství v Evropské referenční síti. Situace: V rámci 1. výzvy k členství v ERN bylo v roce 2017 přijato celkem 28 […]

4. 12. 2020 Celý článek »

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události […]

26. 6. 2020 Celý článek »

Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby

27. 8. 2019 Celý článek »

Zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení

8. 1. 2019 Celý článek »

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

11. 1. 2013 Celý článek »