Vzdělávací programy

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů – zrušení stanovené délky platnosti teoretických kurzů

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že ruší stanovenou délku platnosti tzv. průřezových teoretických kurzů ve vzdělávacích programech specializačních a nástavbových oborů uveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví od roku 2009 do roku 2023. Změna […]

6. 5. 2024 Celý článek »

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů – doporučený kurz Simulace kritických stavů

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že doplňuje do vzdělávacích programů všech lékařských oborů (kromě oboru anesteziologie a intenzivní medicína vydaném ve Věstníku MZ 2019, částka 3, Březen 2019, kde už je obsažen), […]

7. 2. 2024 Celý článek »

Informace týkající se upraveného vzdělávacího programu pediatrie

V návaznosti na vzdělávací program specializačního oboru pediatrie, uveřejněný ve Věstníku MZ částka 3, březen, 2019, byl vydán upravený vzdělávací program pediatrie, který je upraven na základě požadavků odborné veřejnosti. […]

12. 5. 2022 Celý článek »

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů gynekologie a porodnictví lékařství (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 4, duben 2019), infekční lékařství (uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, prosinec 2018), […]

24. 1. 2022 Celý článek »

Započítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19

Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, po kterou lékař v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Vzdělávací programy

V návaznosti na vydání novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (č. 361/2010 Sb.), byly v roce […]

17. 10. 2011 Celý článek »