Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření

Prodej vybraných výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku

Prodejce prodávající níže uvedené výrobky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. e‑shop, mobilní aplikace) přímo spotřebitelům (skutečným či potenciálním), je povinen se zaregistrovat / oznámit údaje o systému ověřování věku. Registrace […]

26. 10. 2023 Celý článek »

Nejčastější otázky a odpovědi k problematice elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají: jednotkového balení výrobku, objemu náhradní náplně, označování složení náhradních náplní, označování příchutě, obsahu CBD, tekutých náplní a složek […]

9. 10. 2023 Celý článek »

Zaregistrovaní maloobchodní prodejci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb. a prodejci, kteří oznámili údaje o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65/2017 Sb.

Tabulka informuje o maloobchodních prodejcích, kteří: provedli registraci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých […]

3. 10. 2023 Celý článek »

Bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které výrobci a dovozci oznámili prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání informací (EU-CEG)

V souladu s § 12i odst. 1 a § 12j odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění […]

3. 10. 2023 Celý článek »

Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich

Podle § 12h odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), […]

9. 6. 2023 Celý článek »

Information on the market for electronic cigarettes and their refills

In accordance with Section 12h (4) b) of Act No. 110/1997 Coll., on foodstuffs and tobacco products and on amending and supplementing certain related acts, as amended (hereinafter the “Act”), a […]

9. 6. 2023 Celý článek »

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku – vyhláška, oznamování prostřednictvím EU-CEG

Dne 31. května 2023 byla v částce 71 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku, dále jen „vyhláška“, s datem účinnosti 1. července 2023. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. […]

6. 4. 2023 Celý článek »

Varování před nákupem náplní do elektronických cigaret

9. 7. 2018 Celý článek »

Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o potravinách“), ve znění zákona č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. […]

23. 3. 2017 Celý článek »

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků […]

8. 8. 2016 Celý článek »