Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Krizové řízení

Priority na rok 2024 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenosti organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o provedení aktualizace Priorit na rok 2024 pro poskytování účelově vázaného neinvestičního finančního příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních […]

3. 11. 2023 Celý článek »

Priority na rok 2023 pro poskytování účelově vázaného neinvestičního příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. […]

27. 6. 2022 Celý článek »

Metodika pro přidělování finančních prostředků na krizovou připravenost pro ZZS (aktualizace 2021)

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, která stanovuje financování nákladů na […]

16. 12. 2021 Celý článek »

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele ZZS (aktualizace 2021)

Ministerstvo zdravotnictví vydává Metodiku pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, a to včetně […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití účelově vázaného finančního příspěvku za účelem podpory krizové připravenosti (aktualizace 2021)

Ministerstvo zdravotnictví vydává Metodiku pro zpracování Závěrečné zprávy o využití účelově vázaného finančního příspěvku ze státního rozpočtu za účelem podpory krizové připravenosti organizací v přímé řídící působnosti MZ nebo poskytovatelů […]

13. 12. 2021 Celý článek »

Co je krizové řízení

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva […]

24. 11. 2021 Celý článek »

Priority na rok 2022 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. 218/2000 […]

24. 11. 2021 Celý článek »

Priority na rok 2021 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. […]

15. 6. 2020 Celý článek »

Priority na rok 2020 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. […]

4. 7. 2019 Celý článek »

Vzor hlášení vzniku a řešení mimořádné události nebo krizové situace spojené s hromadným příjmem zdravotně postižených osob do zdravotnického zařízení nebo při mimořádné události s ohrožením veřejného zdraví

21. 12. 2018 Celý článek »