Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Akreditace pro novináře

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 1. 7. 2022

Pro účely českého předsednictví v Radě EU byl Úřadem vlády vytvořen oficiální akreditační systém, přes který mohou zástupci médií žádat o akreditaci. Všichni zástupci mediálních organizací, kteří se chtějí zúčastnit vrcholných a dalších akcí českého předsednictví v Radě EU, musí získat akreditaci.

Jak se akreditovat?

Akreditace je možná pouze přes oficiální akreditační systém CZ PRES.

Při úvodní registraci do akreditačního systému, prosím, vyberte typ účtu Novinářský. Následně se registrujte zadáním Vašeho jména, příjmení a e-mailu. Z akreditačního systému obdržíte e-mail s výzvou k aktivaci Vašeho účtu.

Následně si určíte heslo, díky kterému budete moci do akreditačního systému vstupovat kdykoli během trvání českého předsednictví a své údaje dle potřeby doplňovat či upravovat.

V akreditačním systému v záložce Všechny akce je k dispozici seznam akcí, na které se můžete v rámci CZ PRES akreditovat. Pokud je akreditace na dané akce spuštěna, systém umožní otevření akreditačního formuláře. Pro úspěšné dokončení registrace na jednotlivé akce v rámci CZ PRES je nezbytné nahrát následující dokumenty:

  • kopii platného průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • kopii novinářského průkazu nebo kopii dokumentu prokazujícího, že je novinář zaměstnaný v uváděném médiu,
  • fotografii. 

Po vyplnění registračního formuláře jste oficiálně zažádali o akreditaci na akci Vašeho výběru.

Pokud se chcete zúčastnit tiskové konference online, zvolte si, prosím, tuto možnost v akreditačním formuláři. V tomto případě obdržíte den před akcí e-mail obsahující přihlašovací údaje a instrukce pro účast na tiskové konferenci.

DŮLEŽITÉ: Akreditace na jednotlivé akce se uzavírají vždy 8 dní před danou akcí. Prosím, mějte na vědomí, že každá registrace podléhá schvalovacímu procesu, proto není možné přijímat registrace k akreditaci později.

Akreditační badge

Akreditační badge si můžete vyzvednout v místě konání dané akce na akreditačním pultu, který bude otevřen již den před samotnou akcí od 14 hodin. Pro vyzvednutí badge je třeba předložit občanský průkaz.

Vezměte, prosím, na vědomí, že akreditační badge Vám umožní přístup pouze na danou akci, na kterou Vám byla udělena akreditace.