Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Programové období v letech 2021 – 2027

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 91., 92. a 93 výzvu Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 15. 2. 2024 vyhlašuje: 91. výzvu IROP – Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení – […]

16. 2. 2024 Celý článek »

INFORMACE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI VÝZEV IROP/NPO NA E-HEALTH A NPO NA KYBERBEZPEČNOST

Příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví mají povinnost dle Příkazu ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů před […]

20. 11. 2023 Celý článek »

Plánované výzvy IROP 2021-2027

Řídicí orgán IROP zveřejňuje plánované výzvy pro období 2021-2027 s orientačním datumem vyhlášení výzvy. Všechny tyto uvedené výzvy budou vyhlášeny ve 14 hod. příslušného dne. Veškeré informace k nim naleznete v […]

22. 11. 2022 Celý článek »

Seminář pro žadatele – 31. a 32. výzva IROP Následná péče – 9. 12. 2022

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 31. a 32. výzvě IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní […]

22. 11. 2022 Celý článek »

Avíza 31. a 32. výzvy IROP

Řídicí orgán dne 21. 11. 2022 zveřejnil avíza 31. a 32. výzvy IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče, které jsou v plánu k vyhlášení dne 29. 11. 2022. […]

22. 11. 2022 Celý článek »

Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví představuje základní schéma možností financování zdravotnictví ze zdrojů EU

Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví vytvořila k zajištění přehlednosti informací základní schéma zobrazující možnosti financování zdravotního sektoru ze zdrojů EU pro stávající programové období 2021-2027.

4. 4. 2022 Celý článek »