Prohlášení o přístupnosti

Vytvořeno: 2. 1. 2024 Poslední aktualizace: 23. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále také MZ ČR) se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky www.mzcr.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je v částečně v souladu s technickým standardem EN 301 549 V3.2.1 a WCAG (Web Accessibility Guidelines) 2.1 Level AA. Cílem uvedených standardů je publikování internetových stránek tak, aby byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není zcela přístupný z důvodu nesouladu s výše uvedenými právními předpisy a normou. V textu jsou označena místa, nebo prvky, odkaz na kritérium úspěšnosti dle WCAG 2.1 a důvod nesplnění.

 1. Některé obrázky nejsou opatřeny adekvátním alternativním textem
 • Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah.
 • Některé obrázky jsou opatřeny neadekvátním alternativním textem v podobě nadpisu článku
 1. Některé obrázky obsahují „text ve formě obrázku“.
 • Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku.
 • Některé obrázky
 1. Videa neobsahují titulky
 • Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené).
 • Některá předtočená videa neobsahují titulky.
 1. Videa neobsahují alternativu
 • Kritérium 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené).
 • Některá předtočená videa neobsahují audio popis nebo alternativu pro multimediální prvek.
 1. Videa neobsahují audio popis
 • Kritérium 1.2.5 Audio popis (předtočený).
 • Některá předtočená videa neobsahují audio popis.
 1. Přístupnost dokumentů dostupných ke stažení
 • Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné. Dokumenty, které spadají do působnosti zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se zavazuje povinný subjekt postupně zpřístupňovat.
 • Uživatelům je k dispozici kontakt uvedený níže, jehož mohou použít pro vyžádání náhradního řešení, například zaslání přístupné verze požadovaného dokumentu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 7. 2020

Prohlášení bylo zpracováno na základě seznamu kontrolovaných kritérií dle metodického pokynu Digitální a informační agentury a posouzení společností Skylab spol. s.r.o.

Prohlášení bylo revidováno dne 2. 1. 2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Ministerstvo zdravotnictví připravuje webové stránky s maximálně možným důrazem na jejich srozumitelnost a čitelnost i pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že se setkáte s potížemi při zobrazování stránek, budete mít dotaz, návrh, připomínky, nebo zjistíte, že stránka nesplňuje požadavky dané zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využijte prosím kontaktu na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2
e-mail: verejnost@mzcr.cz 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz