Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Lékařské ozáření

Publikace Hodnocení lékařského ozáření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal tento rok publikaci zaměřenou na hodnocení lékařského ozáření, jejímž cílem je poskytnout odborné i laické veřejnosti ucelený přehled o celkovém rozsahu používání zdrojů […]

8. 7. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn k provádění a hodnocení externích klinických auditů

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zcela první metodický pokyn upravující oblast provádění externích klinických auditů poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lé

30. 4. 2021 Celý článek »

Oprávněné osoby

Dne 30. 12. 2013 získala první společnost v ČR oprávnění k provádění externího klinického auditu.

28. 12. 2016 Celý článek »

Externí klinický audit

Dle § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. je cílem externího klinického auditu ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření.

10. 1. 2014 Celý článek »

Koncepce oboru radiační onkologie

Revidovaná koncepce oboru radiační onkologie, která nahrazuje koncepci z roku 2002.

18. 3. 2008 Celý článek »