Testování

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 29. 12. 2023

Kde se mohu nechat otestovat a kdo test hradí?

Přehled odběrových míst naleznete v Centrálním rezervačním systému. Zde si vyberte nejbližší odběrové místo a zarezervujte si termín. S ohledem na zrušení stavu pandemické pohotovosti (5. května 2022) zanikl nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Z veřejného zdravotního pojištění jsou nadále hrazeny pouze diagnostické testy, a to v případě, že váš lékař zhodnotí zdravotní stav a vystaví vám žádanku.

Od 1. května 2023 se pro diagnostiku onemocnění covid-19 přednostně využívají antigenní testy. Metoda PCR testování se indikuje pouze v ojedinělých a urgentních případech. Za provedení diagnostického testu, na základě žádanky od lékaře, nic neplatíte.

Test provedený bez žádanky, tedy na vlastní žádost, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a musíte ho proto uhradit sami jako samoplátce. 

Kdy a jak obdržím výsledek testu?

Výsledek antigenního testu se dozvíte přímo na odběrovém místě, krátce po provedení odběru vzorku. Výsledek laboratorního vyšetření PCR testu je zpravidla dostupný do 48 hodin od příjmu vzorku laboratoří. Výsledek testu automaticky posílá laboratoř ve formě SMS  zprávy testované osobě. Více v Jsem covid pozitivní.

Certifikát s výsledkem testu získáte stažením z ocko.uzis.cz nebo si ho můžete stáhnout pomocí validační aplikace Tečka.

Co mám dělat, pokud mi vyšel test pozitivní?

Při pozitivním výsledku jakéhokoli typu testu je vždy doporučeno kontaktovat vašeho praktického lékaře a konzultovat s ním další postup. Praktický lékař vám také může vystavit eNeschopenku. Do té doby je vhodné dodržovat zvýšená hygienická pravidla a sledovat váš zdravotní stav.

Typy testů

Antigenní test provedený laikem (tzv. samotest) vyšel pozitivní

V případě samotestu se jedná o odběr i vyhodnocení testu, které provádí sám testovaný bez odborného dohledu.

Na základě pozitivního výsledku samotestu nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Upozornění: Do této kategorie spadá i tzv. online testování, kdy odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka. Test tedy provedla osoba sama a jde také o samotest. 

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní, ale testovaná osoba nevykazuje žádné příznaky respiračního onemocnění

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu bez příznaků onemocnění (tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže) nejste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, a proto nedochází k nařízení izolace ani k vygenerování certifikátu o prodělaném onemocnění.

Antigenní test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní a testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění

Na základě pozitivního výsledku antigenního testu s příznaky onemocnění (tj. horečka, dušnost, suchý kašel, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti, zažívací obtíže) jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, nicméně není vám nařízena izolace automaticky. Certifikát o prodělaném onemocnění se generuje 10. den od odběru vzorku.

Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.

PCR test provedený zdravotnickým personálem vyšel pozitivní

Na základě pozitivního výsledku PCR testu jste považován(a) za potvrzený případ onemocnění covid-19, nicméně není vám nařízena izolace automaticky. Certifikát o prodělaném onemocnění se generuje 10. den od odběru vzorku.

Je vhodné informovat osoby, se kterými jste byl(a) nedávno v kontaktu, o tom, že u vás bylo potvrzeno onemocnění covid-19. V současnosti pro rizikové kontakty a členy domácnosti není nařízena karanténa a nemají povinnost podstoupit testováni, je však vhodné, aby tyto osoby dodržovaly zvýšená hygienická pravidla a sledovaly svůj zdravotní stav.