Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Informace a stanoviska

Online dotazník –Rovnost ve společenském a profesním postavení sester (EQUANU)

Online dotazník –Rovnost ve společenském a profesním postavení sester (EQUANU)

Vážená kolegyně, vážený kolego,
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k participaci na projektu EQUANU – Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) formou vyplnění online dotazníku. Projekt se zabývá analýzou a mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích v průběhu několika po sobě následujících let (2022-2032).

25. 3. 2024 Celý článek »

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 bylo zveřejněno Metodické doporučení k využívání možnosti započítávání části dříve absolvovaného studia při propojení a částečné prostupnosti a provázanosti některých oborů specializačního vzdělávání […]

1. 6. 2023 Celý článek »

Online dotazník – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester (EQUANU)

Online dotazník – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester (EQUANU)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester. Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky.

30. 3. 2023 Celý článek »

Rozcestník a často kladené dotazy (FAQ)

Rozcestník a často kladené dotazy (FAQ)

Tento článek slouží jako rozcestník nejčastěji dotazovaných témat a oblastí.

3. 3. 2023 Celý článek »

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Změny v platovém ohodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2023

Od 1. ledna 2023 dochází k novelizaci dvou právních předpisů, které se týkají odměňování, a to nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Změny přinesou mimo jiné lepší platové ohodnocení zdravotním laborantům a sjednotí podmínky v odpočtu let praxe.

5. 1. 2023 Celý článek »

Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe

Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe

Ministerstvo zdravotnictví se zástupci poradního orgánu ministerstva – Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí definovalo v metodickém pokynu, vydaném ve Věstníku MZ č. 13/2022, tzv. třístupňový model psychoterapeutické péče, […]

22. 11. 2022 Celý článek »

Pozvánka na celostátní kongres Léčba rány 2023

Pozvánka na celostátní kongres Léčba rány 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na 21. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány, který se bude konat 26.–27. ledna 2023 na Univerzitě Pardubice.
Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

3. 11. 2022 Celý článek »

Projekt finanční gramotnosti B.I.C.E.P.S.

Projekt finanční gramotnosti B.I.C.E.P.S.

V současné době se zvyšuje finanční zátěž spojená s běžným i životními záležitostmi pro všechny občany. Zdravotničtí pracovníci nejsou výjimkou a jejich finanční gramotnost je důležitá i proto, že jsou často zdrojem informací pro osoby, o něž pečují a ovlivňují jejich zdravotní gramotnost, která s finanční gramotností úzce souvisí. […]

24. 10. 2022 Celý článek »

Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými profesionály

Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými profesionály

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:  Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými profesionály. Dotazník je součástí průřezové studie, […]

6. 9. 2022 Celý článek »

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, týkající se postupu uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání u absolventů a absolventek studia zdravotnických […]

22. 7. 2022 Celý článek »