Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Úvodní slovo ministra

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 15. 8. 2022

Vážení přátelé,

v druhém pololetí roku 2022 Česká republika předsedá Radě Evropské unie, což naší zemi dává zcela mimořádnou šanci ukázat, že jsme jako národ a země dospěli a dokážeme provést Evropskou unii vším, co před nás světové dění postaví. Děje se tak teprve podruhé v historii a já jsem přesvědčen, že spolu s vámi v tom obstojíme.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Motto našeho předsednictví – Evropa jako úkol – odkazuje ke známému projevu Václava Havla z roku 1996. A k tomuto dědictví se i já osobně hlásím. Jsem přesvědčen, že Evropská unie může a musí jít světu příkladem nejen v mírové spolupráci mezi státy, což je tváří v tvář válce na Ukrajině mimořádně aktuální, ale také ve schopnosti se vypořádat s výzvami, kterým náš kontinent dnes čelí, a to při zachování vysokých standardů péče o zdraví svých občanů, demokracie, bezpečí, spravedlnosti, ekonomické prosperity i právního státu.

Jako ministr zdravotnictví přebírám v tomto resortu vedení Rady Evropské unie v době, kdy se Evropa nadechuje po jarní vlně covidu-19 s očekáváním, co přinese podzim. Základním imperativem pro následující měsíce bude posílení připravenosti EU na další zdravotní krize. Viry a bakterie nerespektují státní hranice, a proto i evropská reakce na ně musí být společná. Jen tak je dokážeme efektivně překonat. Je zde ale i mnoho jiných zcela zásadních témat, která je nezbytné řešit. Navážu proto rovněž na dlouhodobé priority EU v oblasti zdraví, kterými jsou onkologie, evropský prostor pro data v oblasti veřejného zdraví, vzácná onemocnění či očkování a důvěra v něj, jakožto v jeden z největších výdobytků medicíny. Samozřejmě je nutno počítat i s pomocí Ukrajině, která vzdoruje nespravedlivému a nevyprovokovanému útoku z Ruska. Je naší morální povinností udělat pro vítězství Ukrajiny vše, co je v našich silách a po jejím vítězství pomoci Ukrajincům zpět na nohy. Sám pro to udělám maximum.

Vážení přátelé, čeká nás mnoho práce, ale jsem bytostně přesvědčen, že spolu to zvládneme.

 

Prof. Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví


Dear Europeans,

We are living through a difficult time plagued by civil and health threats.

The COVID-19 pandemic and Russian aggression have certainly changed the way we think about global health and our lives. What these threats have not changed, however, are our plans and attitudes concerning quality healthcare for European citizens. The goals and priorities we have presented remain relevant and important. We need to move forward. Experience from recent years has prompted us to start implementing our ideas so that we can do even better in the years to come.

We are aware of the inequalities and individuality in Member States’ experiences in the healthcare sector and are committed to leading dialogue across Europe in order to achieve unity. Our priority is to improve citizens’ health through a high-quality and comprehensive healthcare system that is efficient, fair and accessible to every European. In the future, it will be very important to provide free access to primary healthcare for all. Quality of life for children, young people and seniors living in the European Union is a priority.

Together with my colleagues, I welcome this opportunity to share our experience with European citizens during our Presidency of the Council of the EU. I would therefore like to present to you the health priorities of our Presidency.

Within the framework of our informal EPSCO Council meeting, we will continue to look for ways and options to combat the COVID-19 pandemic and improve the EU’s preparedness for future health crises.

It is also important to address long-term EU priorities in areas such as oncology, the European Public Health Data Space, medicines, rare diseases and vaccination.

One of our priority agendas is cancer. It is also one of the key priorities of the EC, which issued

Europe’s Beating Cancer Plan last February.

We also organised a conference on oncology, the results of which will be discussed at the September ministerial meeting. 

We would also like to initiate and advance the discussion within the framework of the European Health Data Space, which aims to harmonise health data sharing in digital form for research, innovation and policymaking, as well as cross-border healthcare provision.

The topic of vaccination is equally important. A particular priority is increasing confidence in vaccination and combating misinformation, an area strongly supported by the EC. 

Topics such as the current refugee crisis and its consequences, or future challenges such as the expansion of disease areas in relation to climate change will also be important.

We believe that discussion and solving problems and challenges will strengthen our families, our communities and public health as a whole. Through our Presidency, we are determined to contribute to helping to make the European Union a better place for all.

Prof. Vlastimil Válek, Minister of Health