Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Screeningové programy

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty – 2. kolo žádostí

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení osvědčení pro biopsie prostaty dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11/2023 a upravených Podmínek akreditace pracovišť pro MRI prostaty dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. […]

5. 2. 2024 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu

17. 12. 2021 Celý článek »

Žádost o vydání osvědčení o zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

29. 7. 2021 Celý článek »

Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Podrobná metodika programu je zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví [1]. Provádění CT vyšetření a jejich hodnocení se řídí dokumentem Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Oznámení Ministerstva zdravotnictví – Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů děložního hrdla v ČR

25. 5. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů prsu v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů kolorekta v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů děložního hrdla v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »