Mezinárodní vztahy

Rezorty zdravotnictví a životního prostředí zorganizovaly konferenci k působení znečištěného životního prostředí na zdraví ve střední a východní Evropě

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s centrem RECETOX Masarykovy univerzity zorganizovaly expertní konferenci „V4+ Environment and Health in Central and Eastern Europe”, která proběhla dne 11. března […]

21. 3. 2024 Celý článek »

Shrnutí analýz OECD v roce 2021: Zdravotnický profil ČR a srovnávací studie zdravotnických systémů

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, podrobnosti zde) je díky svým unikátním analytickým a datovým kapacitám široce respektovanou organizací. Výstupy organizace v podobě publikací a rozsáhlých komparativních studií, které často […]

17. 8. 2022 Celý článek »

Světové zdravotnické shromáždění v roce 2021

Delegace Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí se ve dnech 24. května – 1. června 2021 zúčastnila 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (73. WHA) ve virtuálním formátu. On-line jednání se […]

2. 2. 2022 Celý článek »

Zapojení ministerstva zdravotnictví do Společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie

Dne 13. ledna 2020 se podpisem Ujednání o principech a zásadách spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem fungování společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR, […]

17. 2. 2020 Celý článek »

Ministr zdravotnictví se zúčastnil 71. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Ministr zdravotnictví s projevem vystoupil dne 21. května 2018

25. 5. 2018 Celý článek »

Přijetí francouzského velvyslance u pana ministra dne 7. května 2018

  Dne 7. května přijal pan ministr k bilaterálnímu jednání velvyslance Francie v České republice, pana Rolanda Galharaguea Pan velvyslanec se velmi zajímal o současné výzvy, kterým české zdravotnictví čelí. Živá debata […]

7. 5. 2018 Celý článek »

Mongolská ministryně zdravotnictví navštívila Českou republiku

Ve dnech 8. – 11. 4. 2018 navštívila Českou republiku mongolská ministryně zdravotnictví, paní Sarangerel Davaajantsan.

12. 4. 2018 Celý článek »

Akademie zdravotnických záchranných služeb ČR a SRN

Dne 7. listopadu 2017 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnila tzv. Akademie zdravotnických záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo.

9. 11. 2017 Celý článek »

Podpis Dodatkového protokolu o genetickém testování pro zdravotní účely

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely

30. 10. 2017 Celý článek »

6. ministerská konference WHO Životní prostřední a zdraví

Ve dnech 13. až 15. června 2017 se v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic uskutečnila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) Životní prostředí a zdraví.

8. 9. 2017 Celý článek »