Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Národní rada pro duševní zdraví

Národní rada pro duševní zdraví

Národní rada pro duševní zdraví koordinuje politiku duševního zdraví a podpory osob s duševním onemocněním v rámci mezinárodních vztahů a řídí implementaci strategických dokumentů pro tuto oblast.  Rada stanovuje cíle a charakter […]

25. 8. 2020 Celý článek »

Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 (dále “NAPPS 2020-2030”) je prvním strategickým dokumentem, který systematicky a komplexně formuluje žádoucí opatření prevence sebevražednosti v České republice. Akční plán byl vytvořen v […]

25. 8. 2020 Celý článek »

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030

       

13. 1. 2020 Celý článek »