Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Roční zpráva o organizačním a finančním zajištění vzdělávání

Upozorňujeme akreditovaná zařízení, která doposud nezaslala roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání za rok 2023, aby tak učinila.
Povinností akreditovaných zařízení je zaslat tuto zprávu v termínu do 31.3.2024. Roční zprávy zasílejte ideálně datovou schránkou. V případě podání datovou schránkou je třeba zaslat zprávy jednotlivě pro každý obor vzdělávání zvlášť.

27. 3. 2024 Celý článek »

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2024

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2024 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

27. 3. 2024 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví k uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí

Informace Ministerstva zdravotnictví k uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí

Na základě četných dotazů odborné veřejnosti informuje Ministerstvo zdravotnictví o prostupnosti profese nelékařského zdravotnického pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

14. 3. 2024 Celý článek »

Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů

Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Doporučení Sekce podpůrné léčby a péče české onkologické společnosti ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP a Společnosti pro léčbu zavilosti na tabáku s názvem Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů

26. 2. 2024 Celý článek »

Evropský den perioperačních sester – 15. 2. 2024

Evropský den perioperačních sester – 15. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví se u příležitosti Evropského dne perioperačního ošetřovatelství dne 15. 2. 2024 připojuje k Evropské asociaci perioperačních sester (EORNA). Děkujeme všem perioperačním sestrám za jejich každodenní nasazení a vysokou úroveň péče, kterou poskytují pacientům na operačním sále.
Mottem letošního ročníku je „Perioperační sestry – naše budoucnost“

14. 2. 2024 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotaci – RMN 2024 – 26. ledna 2024

Seminář pro žadatele o dotaci – RMN 2024 – 26. ledna 2024

Přihlášení prodlouženo do 25.1.2023.
Seminář pro žadatele o dotaci RMN 2024 se bude konat 26. ledna 2024 od 10 hodin a bude věnovat zejména postupu a povinným náležitostem podávání žádosti o dotaci v projektu Rezidenční místa v nelékařských oborech v roce 2024, v rámci semináře budou dále představeny některé novinky a změny oproti loňskému ročníku.

23. 1. 2024 Celý článek »

Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci veřejné konzultace k aktualizaci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie. Vzdělávání ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie je určeno pro absolventy, kteří získali […]

19. 1. 2024 Celý článek »

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP informuje o úpravě následujících vzdělávacích programů specializačního vzdělávání: Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v geriatrii, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a o postupu pro doložení splnění kritérií v rozsahu zveřejněných úprav.

21. 12. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2024 a související formuláře

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2024 a související formuláře

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje: Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na […]

18. 12. 2023 Celý článek »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2023

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2023

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“

18. 12. 2023 Celý článek »