Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Atestační zkoušky – informace pověřeným organizacím

Metodika pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech

Metodika pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje novou Metodiku pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech. Metodika upravuje způsob a formu pověření organizace pro zajištění realizace atestačních zkoušek a nově stanovuje jednotný termín pro zaslání žádosti o finanční plnění, a to 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

27. 9. 2023 Celý článek »