Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zdraví 2020

Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 – září 2018

Program Zdraví 2020 slouží jako nástroj k implementaci programu WHO Zdraví 2020 v České republice.

8. 11. 2018 Celý článek »

Ministr zdravotnictví podepsal Dvouletou smlouvu s WHO

Základní prioritou tohoto dokumentu je implementace vize zdravotní strategie Evropského regionu WHO Zdraví 2020 v ČR ve čtyřech hlavních programových prioritních oblastech spolupráce, které jsou ve smlouvě vymezeny.

21. 5. 2018 Celý článek »

Starejme se o své zdraví, nic cennějšího nemáme! Světový den zdraví 2018: Zdraví pro všechny

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně na 7. dubna, se letošní rok věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí.

6. 4. 2018 Celý článek »

Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

Program Zdraví 2020 slouží k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů.

6. 3. 2018 Celý článek »

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí byly dne 20. srpna 2015 předloženy vládě, která podpořila jejich realizaci v souvisejícím usnesení č. 671.

23. 9. 2015 Celý článek »

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky (2014)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“, která mapuje zdravotní stav populace ČR na základě hodnot rutinně sledovaných indikátorů, dostupných v databázích […]

23. 7. 2014 Celý článek »

Doporučení MZ k regulaci nabídky sortimentu potravin v souladu se zásadami zdravé výživy

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k regulaci nabídky sortimentu potravin v souladu se zásadami zdravé výživy, vydaného pro prodej ve školách a školských zařízeních prostřednictvím školních automatů a bufetů.

16. 7. 2014 Celý článek »

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie“) je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci […]

29. 1. 2014 Celý článek »

Zdraví 2020: evropská zdravotní politika

Zdraví 2020: osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století jako základ pro novou národní strategii, která se zaměří na rozvoj a stabilizaci systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace ČR

11. 12. 2013 Celý článek »