Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví

Příkaz ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů

7. 9. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí

  Ministerstvo zdravotnictví vydává pokyn s názvem „Pokyn k procesu schvalování metody EPC jako dodavatelského úvěru na financování vlastních zdrojů u projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí“ (dále jen Pokyn), […]

9. 1. 2020 Celý článek »

Pro projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v letech 2014 – 2020

Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZd) realizují velké množství projektů v rámci jednotlivých operačních programů (zejména Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu […]

2. 10. 2018 Celý článek »