Informace ve snadném čtení

Vytvořeno: 26. 1. 2023 Poslední aktualizace: 23. 1. 2024

 

Co je důležité vědět o zdravotní péči?

 

budova Ministerstva zdravotnictví

Co je Ministerstvo zdravotnictví?

Ministerstvo zdravotnictví je hlavní úřad, který řídí zdravotnictví v České republice.

To znamená, že vymýšlí pravidla pro ochranu zdraví a pravidla pro zdravotní péči.

Pro Ministerstvo zdravotnictví se někdy používá zkratka MZČR.

 

Co Ministerstvo zdravotnictví dělá?

Ministerstvo zdravotnictví tvoří zákony o zdravotní péči.

Například v zákonech píše pravidla pro lékaře.

Je tam třeba napsáno, komu lékař může dát informace o vašem zdraví. A komu lékař informace o vás dát nemůže.

 

Ministerstvo zdravotnictví tvoří opatření, která ochraňují zdraví všech lidí.

Například píše pravidla, jak se musíte chovat, když máte nakažlivou nemoc.  

Nebo tvoří pravidla, která musí dodržovat restaurace. Třeba, že do kuchyně v restauraci nesmí zvířata a lidé, kteří tam nepracují.

 

Ministerstvo zdravotnictví domlouvá pravidla pro zdravotní pojištění.

Například domlouvá se zdravotními pojišťovnami, jaké léky za vás zaplatí pojišťovna a za jaké léky budete doplácet.

 

Ministerstvo zdravotnictví řídí některá zařízení a organizace.

Například řídí některé nemocnice.

 

Ministerstvo zdravotnictví najdete na adrese:

Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Budova MZ na Palackého nám. v Praze 2

Ministerstvo zdravotnictví je na mapě označené červeně.

 

Jak se na Ministerstvo zdravotnictví dostanete?

Můžete přijet metrem nebo tramvají.

Pokud jedete metrem

Jeďte linkou B. Cedule linky B jsou žluté.

Vystupte na zastávce Karlovo náměstí.

Jděte směrem Palackého náměstí podle této cedule:

           


Jeďte nahoru po jezdících schodech.

Zde uvidíte tuto ceduli:

 

Běžte dál na konec haly.

Hledejte tuto ceduli s nápisem Palackého náměstí a šipkou:

Běžte podle šipky na ceduli.

Na náměstí hledejte tuto budovu:

           

Pokud jedete tramvají

Vystupte na zastávce Palackého náměstí.

Jedou sem linky 2, 3, 5, 7, 10, 17.

Hledejte tuto budovu:

         

 

Když přijdete k budově

Budova má vchod uprostřed.

Když vejdete, potkáte pracovníky. 

Jsou to pracovníci recepce. A pracovníci, kteří hlídají bezpečnost v budově. 

Řekněte jim, co potřebujete. Pracovníci vám poradí. 

Pokud potřebujete asistenci se vstupem do budovy, zazvoňte na zvonek u vchodu.

Na zvonku je modrý obrázek.

 

Chcete se Ministerstva zdravotnictví na něco zeptat?
Chcete něco důležitého říct?
Chcete si na něco stěžovat?

Můžete napsat dopis na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Můžete napsat e-mail na adresu: mzcr@mzcr.cz.

Můžete zavolat na telefonní číslo: 224 971 111.

Můžete nám zavolat i tehdy, když máte potíže se sluchem nebo máte potíže dobře rozumět mluvenému slovu.

Můžete mít hovor s přepisem řeči. Jak na to se dozvíte zde.

 

Slovníček

Zdravotní pojištění má každý člověk v České republice. Jsou to peníze, které dostává zdravotní pojišťovna. Pojištění za vás platí zaměstnavatel nebo stát. Díky zdravotnímu pojištění nemusíte platit za péči u lékaře. Péči za vás zaplatí pojišťovna.