Zdravotní pojištění

Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

Koho se změna týká: Dítěte narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt. Od kdy bude dítě […]

21. 7. 2021 Celý článek »

Cenový předpis 1/2019

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019
o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

25. 1. 2019 Celý článek »

Obecné informace o kontrolní činnosti odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

16. 12. 2016 Celý článek »

Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k pravidelnému zveřejňování výsledků přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tyto informace jsou poskytovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.

13. 11. 2014 Celý článek »

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Počínaje červencem 2013 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k pravidelnému zveřejňování zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.

16. 7. 2013 Celý článek »