Výrobky pro styk s potravinami

Oznamovací povinnost – materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Podle § 26 odst. 5 a 6 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výrobce a dovozce materiálů nebo […]

17. 3. 2021 Celý článek »

Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

Plastové výrobky pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh nemohou z legislativního pohledu dále setrvat na trhu Evropské unie.

3. 3. 2021 Celý článek »