Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ochrana veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR

Ve čtvrtek 1. února 2024 proběhl seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR, kterého se buď osobně nebo online zúčastnilo neuvěřitelných 230 osob. Pozvánka směřovala vůči zástupcům, kteří se […]

6. 2. 2024 Celý článek »

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví a držitelů pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

5. 2. 2024 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

9. 10. 2023 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) reaguje tímto stanoviskem k zavádějícím materiálům zapsaného spolku Koridor D8 ve věci novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve […]

16. 5. 2023 Celý článek »

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace (aktualizace březen 2023)

Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace aktualizovaný v březnu […]

11. 4. 2023 Celý článek »

Národní referenční laboratoř pro osvětlení upozorňuje na úskalí výměny lineárních zářivkových trubic za úsporné LED trubice

Energetická krize a s tím spojené vysoké náklady na elektrickou energii nutí spotřebitele uvažovat ekonomicky.  Úspor energie lze dosáhnout maximálním využíváním denního osvětlení (okna, světlíky ale i vytahování žaluzií) výměnou zářivkových […]

28. 3. 2023 Celý článek »

Seznam poskytovatelů, kterým bylo uděleno povolení uznávat nemoci z povolání

Ministerstvo zdravotnictví ČR, věcně příslušné podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 66 odst. […]

24. 3. 2023 Celý článek »

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých […]

21. 2. 2023 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti onemocnění opičích neštovic

21. 2. 2023 Celý článek »

Novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – bederní páteř jako nemoc z povolání

Od 1. ledna 2023 došlo ke změně nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. […]

21. 2. 2023 Celý článek »