Kalendář akcí

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 9. 11. 2022

13. – 14. července 2022, Brno

Expertní konference k onkologii za účasti expertů zemí EU 27 a Světové zdravotnické organizace (WHO). Program konference vychází z implementace Evropského plánu boje proti rakovině. Cílem konference je formulovat Výzvu k akci, která by obsahovala zhodnocení dosavadní implementace Plánu a další nutné kroky.

6. – 7. září 2022, Praha

Neformální zasedání ministrů zdravotnictví (EU 27) za účasti členů Evropské komise a Světové zdravotnické organizace. V rámci samotného jednání budou otevřena témata onkologie a očkování. Předpokládá se také diskuze k tématu války na Ukrajině. Na okraj zasedání proběhne i jednání HERA Management Board na úrovni ministrů, které se bude věnovat problematice smluv s výrobci vakcín. 

  • Zasedání pracovní skupiny pro veřejné zdraví + Attaché trip 

7. – 8. září 2022, Praha

Pravidelné setkání zdravotních atašé v předsednické zemi, na němž se neformálně na pracovní úrovni diskutuje o aktuálních tématech v oblasti zdraví. Jednání pracovní skupiny pro veřejné zdraví k tématu duševního zdraví bude navazovat na neformální Radu.

25. – 26. října 2022, Praha

Expertní konference k tématu vzácných onemocnění za účasti expertů zemí EU 27. V rámci konference by se CZPRES rádo zaměřilo na zvýšení dostupnosti léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními a diskutovalo o možnosti začít pracovat na Evropském plánu pro vzácná onemocnění.

21. – 22. listopadu 2022, Praha

Expertní konference k tématu očkování za účasti expertů zemí EU 27. Konference se zaměří nejen na očkování proti covid-19, ale také na boj s dezinformacemi. Celkově bude chtít CZ PRES přispět ke zvýšení proočkovanosti populace EU.

  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

9. prosince 2022, Brusel

Závěrečnou akcí Ministerstva zdravotnictví pod taktovkou CZ PRES bude zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), která se bude konat dne 9. prosince 2022 v Bruselu v budově Europa. V plánu je celodenní jednání ministrů zdravotnictví členských zemí EU. Diskusi povede ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek. Cílem jednání bude zhodnotit pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti zdraví během CZ PRES včetně představení několika dalších iniciativ ze strany Evropské komise. Současně bude předán pomyslný štafetový kolík Švédsku, jakožto nastupujícímu předsednictví a partnerovi v rámci tria, jelikož CZ PRES bude oficiálně končit ke dni 31. prosince 2022.


Další kulturní a doprovodné akce v ČR a v zahraničí během Českého předsednictví v Radě EU (soubor pdf)


 

23. července 2022, Brno

Expertní jednání k tématu novorozeneckého screeningu vzácných onemocnění, které se koná pod záštitou českého předsednictví v Radě EU a jako jedna z doprovodných akcí Mendelovy genetické konference. 

14. listopadu 2022, Brusel

24. listopadu 2022, Praha