Kvalita a bezpečí zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů

Rádce pacienta

Rádce pacienta

Rádce pacienta je publikace, která slouží občanům-pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Zatím poslední, v pořadí již čtvrté vydání z roku 2020, uvádí […]

23. 7. 2022 Celý článek »

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle – listopad 2021 Ve vazbě na potřeby praxe a na metodickou činnost Ministerstva zdravotnictví byla vydána aktualizace Minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí […]

10. 12. 2021 Celý článek »

Národní hodnocení spokojenosti pacientů

Národní hodnocení spokojenosti pacientů

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 zahájilo realizaci projektu Národní hodnocení spokojenosti pacientů (dále jen NHSP), jehož cílem je standardizace plnění povinnosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče vyplývající ze standardu 1.5. minimálních […]

6. 4. 2021 Celý článek »

Doporučení Rady EU

Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) Tento významný dokument byl přijat v rámci českého předsednictví. Byl schválený na zasedání Rady […]

26. 6. 2018 Celý článek »

Studie kvality zdravotní péče v ČR – spolupráce s OECD

V roce 2013 se ČR (zastoupena Ministerstvem zdravotnictví, MZ) rozhodla zapojit do jednoho z pilotních projektů OECD se zaměřením na oblast zdraví – Studie kvality zdravotní péče. Jedná se o historicky první […]

26. 1. 2018 Celý článek »

Spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů

Dne 25. 6. 2015 bylo zahájeno pilotní spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí. V současné době nabízí online dotazník možnost hodnotit pouze oblast ambulantně […]

21. 7. 2015 Celý článek »

Knihovna: Doporučení pro bezpečnou praxi

Uceluje seznam všech vydaných doporučení pro bezpečnou praxi.

17. 2. 2015 Celý článek »

Světové prvenství České republiky v certifikaci WHO/HPH

Česká republika získala v prosinci 2013 světově první ocenění WHO za realizaci HPH Recognition projektu. Oceněny byly 3 nemocnice dvěma zlatými a jedním stříbrným certifikátem.

7. 10. 2014 Celý článek »