Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Biocidy a chemické látky

Informace k odstávce některých informačních systémů ECHA

V období od 7.února 2024 od 8 hodin do 12. února 2024 do 8 hodin nebude dostupný Registr pro biocidní přípravky (R4BP) spravovaný Evropskou agenturou pro chemické látky. Důvodem odstávky je […]

22. 1. 2024 Celý článek »

Oznámení k návrhu Evropské komise k prodloužení pracovního programu přezkoumání

OZNÁMENÍ k návrhu Evropské komise k prodloužení pracovního programu přezkoumání Evropská komise zveřejnila dne 22.11.2023 návrh delegovaného nařízení, kterým se odkládá termín pro ukončení pracovního programu přezkoumání. Plánovaný termín dokončení pracovního programu […]

29. 11. 2023 Celý článek »

Online školení ECHA k integraci SPC do IUCLID

Evropská agentura pro chemické látky plánuje pro účely podávání žádostí o povolení biocidních přípravků zrušit dosavadní IT nástroj SPC editor. Funkce SPC editoru bude nově integrována do nástroje IUCLID. Plánovaný […]

29. 9. 2023 Celý článek »

Sdělení k používání vonné látky lilial

Na základě častých dotazů týkajících se aplikace rozdílného legislativního omezení použití vonné látky Lilial v kosmetických přípravcích a v dalších chemických směsích, Ministerstvo zdravotnictví vydává následující sdělení. Kosmetické přípravky obsahující […]

5. 9. 2022 Celý článek »

Povolení přípravku BIOBOR JF postupem podle čl. 55(1) BPR

Ministerstvo zdravotnictví povolilo postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, přípravek […]

6. 8. 2021 Celý článek »

Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje odbornou veřejnost o vydání metodického pokynu Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace. Metodický pokyn nahrazuje předchozí „Standartní metodiku ochranné deratizace“ z ledna roku 2006 […]

4. 2. 2021 Celý článek »

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 – Aktualizace k 26.1.2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Výklad je určen pro dovozce a […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení […]

27. 3. 2020 Celý článek »

Výpadek informačních systémů ECHA

Výpadek informačních systémů ECHA

16. 5. 2019 Celý článek »

Neschválené biocidní účinné látky

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

4. 2. 2016 Celý článek »