Tiskové centrum

Kontakty pro média

Mgr. Ondřej Jakob
ředitel odboru komunikace s veřejností
e-mail: ondrej.jakob@mzcr.cz

Oddělení tiskové

Mgr. Jan Řežábek
vedoucí oddělení
tel.: 224 972 688

Mgr. Martin Novotný
tel.: 224 972 724

Mgr. Jana Dobrá
tel.: 224 972 660

Bc. Alžběta Jagošová
tel.: 224 972 171

e-mailová adresa pro dotazy médií: 
tisk@mzcr.cz

Oddělení styku s veřejností

Marek Šplíchal
vedoucí oddělení
tel.: 224 972 125

Bc. Karolina Bambulová
tel.: 224 972 568

Pavla Košková
tel.: 224 972 604

e-mailová adresa pro dotazy veřejnosti: 
verejnost@mzcr.cz