Dotace a programové financování

Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR pro rok 2023

Finanční vypořádání vztahů se státní rozpočtem V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Dotačním programu pro poskytovatele […]

30. 10. 2023 Celý článek »

Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo pro rok 2023 mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19. Podávat žádosti bylo možné od 16. […]

15. 11. 2022 Celý článek »

Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví […]

1. 11. 2022 Celý článek »

Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice

Finanční vypořádání vztahů se státní rozpočtem V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Dotačním programu […]

13. 4. 2022 Celý článek »

Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2021 mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro […]

28. 6. 2021 Celý článek »

Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje pro rok 2021 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od 9. 3. do 9. 4. 2021.

9. 3. 2021 Celý článek »

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo dne 27. 8. 2020 metodiku tohoto dotačního programu.

27. 8. 2020 Celý článek »

Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2020 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od […]

5. 8. 2020 Celý článek »

Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19

Žadatele o podporu mimořádného finančního ohodnocení upozorňujeme, že dne 4. 8. 2020 došlo k aktualizaci formulářů žádostí. Pokud má poskytovatel více pracovišť, pro která potřebuje vypočíst odměnu za práci ve […]

21. 7. 2020 Celý článek »

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektu v rámci Programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů a potřebné formuláře pro poskytnutí dotace.

1. 4. 2020 Celý článek »