Specializační a celoživotní vzdělávání

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2023 – univerzity a IPVZ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2023. Jsou to: a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR […]

18. 12. 2023 Celý článek »

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na specializační vzdělávání lékařů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Metodiku Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na specializační vzdělávání lékařů […]

12. 4. 2023 Celý článek »

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

vzdělávání v základním kmeni

13. 11. 2020 Celý článek »

Atestační zkoušky

Termíny konání atestačních zkoušek, okruhy zkušebních otázek, složení atestačních komisí
a doporučená literatura k atestační zkoušce v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání

12. 11. 2020 Celý článek »

Závěrečné zkoušky nástavbových oborů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy zkušebních komisí a termíny pro závěrečné zkoušky lékařů a farmaceutů v roce 2024 V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 vyhlášky č. 282/2019 Sb., o […]

12. 11. 2020 Celý článek »

Termíny konání teoretických kurzů 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání teoretických kurzů zajišťovaných pověřenými organizacemi pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů z důvodu trvání nouzového stavu.

12. 11. 2020 Celý článek »

Informace o započítávání odborné praxe

podle § 5 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. Informace pro lékaře, kteří chtějí do specializačního vzdělávání započítat odbornou praxi absolvovanou v jiném oboru specializace nebo v zahraničí nebo v průběhu studia v doktorském studijním programu.

12. 11. 2020 Celý článek »

Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, kteří žádají o vystavení průkazu odbornosti (specializační index) a o zařazení do vybraného oboru specializačního vzdělávání.

12. 11. 2020 Celý článek »

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy pro lékařská povolání

12. 11. 2020 Celý článek »

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduáln

12. 11. 2020 Celý článek »