Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Інформація для постачальників медичних послуг / Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb (aktualizace červen 2022)

основні питання та відповіді щодо відшкодування витрат на охорону здоров’я громадянам України.

15. 6. 2022 Celý článek »

Zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny v ČR

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k zaměstnávání zdravotníků z řad lékařských i nelékářských pracovníků. Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.

8. 4. 2022 Celý článek »

Informace o dobrovolném očkování dětí proti tuberkulóze a informovaný souhlas

Інформація про добровільну вакцинацію дітей проти туберкульозу та інформована згода.

3. 4. 2022 Celý článek »

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

29. 3. 2022 Celý článek »

Doporučený postup Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví vydává pro poskytovatele zdravotních služeb doporučený postup, který vychází z Analýzy stavu veřejného zdraví pro země hostující uprchlíky, kterou vydala Světová zdravotnická organizace dne 17. 3. 2022, a […]

28. 3. 2022 Celý článek »

Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování […]

11. 3. 2022 Celý článek »

Aktualizované výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Podle českého práva je omezeno provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám, jedná-li se o umělé přerušení těhotenství na žádost ženy (do 12. týdne těhotenství). V případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů […]

10. 3. 2022 Celý článek »

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

виставка електронний рецепт для громадян України

6. 3. 2022 Celý článek »

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování Ukrajiny

Дитячий календар платних щеплень України

6. 3. 2022 Celý článek »

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce zdravotního pojištění a jeho placení u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz

Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne pracovní volno na základě povolávacího rozkazu, pak se dle stanoviska Ministerstva práce a […]

28. 2. 2022 Celý článek »