Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Mezinárodní organizace

Logo MZ ČR

Základní informace k Mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. Pandemická úmluva) a Mezinárodním zdravotnickým předpisům

Proces vyjednávání Rozhodnutí o vyjednávání dohody bylo přijato na 74. Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA), hlavním řídícím orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO) v květnu 2021. Společně se rozhodlo i o dílčích změnách […]

27. 11. 2023 Celý článek »

Regionální výbor WHO pro Evropu si zvolil nového ředitele

Delegace MZ ČR vedená náměstkyní ministra Alenou Šteflovou se ve dnech
16. – 19. září 2019 zúčastnila 69. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v Kodani, Dánsko.

27. 9. 2019 Celý článek »

Předsednictví České republiky Visegrádské skupině

Dne 1. července 2019 převzala Česká republika od Slovenska předsednictví Visegrádské skupině. ČR bude předsedat až do poloviny roku 2020.

1. 7. 2019 Celý článek »

Ministr Adam Vojtěch se zúčastnil Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ve dnech 20. – 22. května zúčastnil 72. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě.

10. 6. 2019 Celý článek »

Český překlad Zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu ČR 2018

Ministerstvo zdravotnictví představilo český překlad zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu OECD.

28. 11. 2018 Celý článek »

Účast delegace České republiky na Globální konferenci WHO a UNICEF k primární péči

Nový globální závazek v primární zdravotní péči byl přijat na Globální konferenci WHO a UNICEF k primární péči v Astaně rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky

19. 11. 2018 Celý článek »

Možnost stáží ve Světové zdravotnické organizaci

Světová zdravotnická organizace nabízí možnost stáží na všech úrovních své činnosti.

2. 7. 2018 Celý článek »

Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

7. 5. 2014 Celý článek »

Visegrádská skupina

Visegrádská skupina (neoficiálně nazývaná Visegrádská čtyřka nebo V4) byla ustanovena v roce 1991 jako uskupení čtyř středoevropských států – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

7. 5. 2014 Celý článek »

Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND)

Komise pro narkotika byla zřízena jako jedna z výkonných komisí ECOSOC již v roce 1946. V současnosti má 53 členských států a monitoruje a analyzuje drogovou situaci ve světě, přičemž vytváří návrhy opatření na posílení mezinárodní kontroly drog.

7. 5. 2014 Celý článek »