Pitná voda

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce stanovování bisfenolu A, halogenoctových kyselin a látek PFAS v pitných vodách v rámci úplného rozboru od 4. 1. 2024

22. 2. 2024 Celý článek »

Postup při sanaci studní postižených povodněmi

Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) viditelně postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale k ovlivnění kvality vody může […]

26. 12. 2023 Celý článek »

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2020 – 2022

Česká republika je podle článku 13 směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, povinna každé tři roky zpracovat zprávu o jakosti pitné vody ve vodovodech (zásobovaných oblastech) zásobujících […]

15. 11. 2023 Celý článek »

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění zveřejňuje doporučené limitní hodnoty nerelevantních […]

4. 4. 2023 Celý článek »

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

V souvislosti se stávající povodňovou situací v Libereckém kraji, a pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, […]

21. 7. 2021 Celý článek »

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu

10. 11. 2020 Celý článek »

Zprávy o jakosti pitné vody v ČR za období 2017 – 2019

2. 11. 2020 Celý článek »

Zpráva o jakosti pitné vody v ČR za období 2014 – 2016

21. 7. 2020 Celý článek »

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody

21. 7. 2020 Celý článek »