Národní rada pro duševní zdraví

Vytvořeno: 25. 8. 2020 Poslední aktualizace: 10. 6. 2024

Národní rada pro duševní zdraví koordinuje politiku duševního zdraví a podpory osob s duševním onemocněním v rámci mezinárodních vztahů a řídí implementaci strategických dokumentů pro tuto oblast. 

Rada stanovuje cíle a charakter komplexního systému péče o duševní zdraví, identifikuje problémy ve fungování péče o duševní zdraví a na základě toho projednává a aktualizuje Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030). Tento akční plán provazuje a koordinuje se souvisejícími strategiemi a akčními plány, zejména Národním akčním plánem prevence sebevražd 2020 – 2030 a Národním akčním plánem pro Alzheimerovu chorobu a jiná onemocnění. Koordinuje také efektivní financování oblasti duševního zdraví. Každý rok v květnu bude předkládat vládě svou výroční zprávu. 

Úkolem Rady je koordinovat spolupráci mezi ministerstvy, správními úřady, nestátními organizacemi a odbornými společnostmi, a dále předkládat doporučení k materiálům předloženým vládě ČR. 

Rada vznikla jako Rada vlády pro duševní zdraví 8. 10. 2019 usnesením vlády č. 713 a 16. listopadu 2022 byla usnesením vlády č. 952 schválena změna Statutu Rady, včetně změny názvu na Národní radu pro duševní zdraví.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Svobodová, tajemnice Národní rady pro duševní zdraví, e-mail: ivana.svobodova@mzcr.cz.

Přílohy

Záznamy a materiály ze zasedání