Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

Vytvořeno: 25. 8. 2020 Poslední aktualizace: 23. 11. 2023

Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 (dále “NAPPS 2020-2030”) je prvním strategickým dokumentem, který systematicky a komplexně formuluje žádoucí opatření prevence sebevražednosti v České republice. Akční plán byl vytvořen v návaznosti na Situační analýzu prevence sebevražd v ČR a obsahuje celkem 30 opatření z oblasti univerzální, selektivní a indikované prevence, ale také tzv. postvence (možných opatření pro pozůstalé po sebevraždě).

NAPPS 2020-2030 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 867 ze dne 24. srpna 2020.

V akčním plánu jsou formulovány 4 strategické cíle, na které jednotlivá opatření navazují:

  • Preventivní intervence a opatření prevence sebevražd a sebepoškozování jsou běžnou komponentou v oblasti prevence v rámci veřejného zdraví.
  • Služby v oblasti duševního zdraví a služby sociální péče, určené pro poskytnutí pomoci člověku procházející krizí, jsou dostupné časem, místem, kapacitou i cenou a jsou k dispozici v komunitě podle potřeby, je ustanovena dobrá praxe předávání klientů mezi těmito službami a služby samotné poskytují péči založenou na důkazech.
  • Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence jsou součástí vzdělávání relevantních profesí a běžným prvkem v osvětových kampaních.
  • Prevence sebevražd a sebepoškozování a koordinace aktivit v této oblasti vychází ze spolehlivých informací a vědomostí.

Naplňování akčního plánu je koordinováno Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, monitorováno Národní radou pro duševní zdraví a je průběžně vyhodnocováno. K naplňování NAPPS 2020-2030 přispívá účast Ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu duševního zdraví v projektu Joint Action ImpleMENTAL, v rámci něhož dochází ke sdílení dobré praxe v oblasti prevence sebevražd s kolegy z dalších evropských států.

 

Zprávy o naplňování NAPPS

 

Výstupy

  • 10. 9. 2022 byl v rámci realizace projektu JA ImpleMENTAL NÚDZ spuštěn web www.sebevrazdy.cz s mottem
    „P.S. Žij“.
    Web obsahuje ověřené informace založené na evidenci pro laickou i odbornou veřejnost a odkazy na pomoc v krizi, včetně online chatu/poradny pro osoby v krizi. K webu jsou přidruženy sociální sítě Facebook a Instagram. Web je integrován také do Národního zdravotnického informačního portálu (opatření 2.2.1 NAPPS 2020-2030).
  • V říjnu 2023 byla k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, s podtitulem Co dělat, když – intervence pedagoga zveřejněna příloha č. 24 Sebevražedné chování. Doporučení vypracovala pracovní skupina pro výzkum a prevenci sebevražd z Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími odborníky (opatření 3.1.3 NAPPS 2020-2030).

Příloha č. 24 Sebevražedné chování

Navazující stručné praktické materiály ke stažení:

Bezpečnostní plán pro žáky (MŠMT) – instrukce pro pracovníky školního poradenského pracoviště

Varovné znaky sebevražedného jednání

Rozcestník „Co dělat, když

Jak vést podpůrný rozhovor s žákem se sebevražednými myšlenkami 

Krizový plán – pozůstalá třída/ škola (zemřel někdo ze školy)

Hlavní zásady při rozhovoru s dítětem “Při rozhovoru s dítětem nezapomeňte..“ 

Co dělat když – „Mé dítě má myšlenky na sebevraždu