RM 2022

Průběžná zpráva za rok 2022, Závěrečná zpráva – RM

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který […]

30. 12. 2022 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2022

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

30. 12. 2022 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2022 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2022 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické […]

24. 10. 2022 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají […]

30. 9. 2022 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

1. 8. 2022 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

29. 7. 2022 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2022

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2022

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2022. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky […]

29. 4. 2022 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu […]

8. 4. 2022 Celý článek »