Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Vytvořeno: 30. 9. 2022 Poslední aktualizace: 30. 9. 2022

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola.

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

  • kraj
  • počet rezidenčních míst, na které je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek – začátek
  • termín pro podání přihlášek – konec
  • přímý odkaz na webové stránky

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zasílají poskytovatelé zdravotních služeb na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi (poštou nebo datovou schránkou). Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si poskytovaté zdravotních služeb ponechávají.

Přílohy