Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie

Vytvořeno: 24. 10. 2022 Poslední aktualizace: 29. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2022 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2022 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, pediatrie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, dětská chirurgie, psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, revmatologie, pneumologie a ftizeologie a patologie. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví dne 1. 7. 2022. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno. Pro rok 2022 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že náhradníci budou realizováni pouze v oborech pediatrie a všeobecné praktické lékařství.

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví informaci 50 neobsazených RM. Tyto RM, jsou rozdělena podle předem schváleného postupu citovanou poradou vedení. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Poznámka:

  • tímto zveřejňujeme aktualizaci tabulek náhradníků v oborech pediatrie a všeobecné praktické lékařství,
  • pro náhradníky neplatí termín Metodiky, kdy do 18. 11. 2022 je nutné odevzdat vzdělávací a finanční plány.

Přílohy