Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2022

Vytvořeno: 29. 4. 2022 Poslední aktualizace: 29. 4. 2022

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2022.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky proti vyloučení.

Přílohy