Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Vytvořeno: 29. 7. 2022 Poslední aktualizace: 4. 8. 2022

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Jednotlivá akreditovaná zařízení, která vyhlásila výběrová řízení,  mají v tabulce doplněny následující informace:

–      kraj

–      počet přiznaných rezidenčních míst

–      termín pro podání přihlášek – začátek

–      termín pro podání přihlášek – konec

–      odkaz na webové stránky 

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zasílají poskytovatelé zdravotních služeb na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi (poštou nebo datovou schránkou). Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si poskytovaté zdravotních služeb ponechávají.

Přílohy