Žádost o změnu a ohlašovací povinnost

Vytvořeno: 20. 9. 2023 Poslední aktualizace: 21. 3. 2024

Žádost o změnu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednotný formulář Žádosti o změnu, který může být použitý pro všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

Žádost o změnu se podává v termínech a v souladu s příslušnou metodikou pro daný rok dotačního řízení, žádost je možné vyplnit a podepsat elektronicky.

Vyplněná a podepsaná žádost o změnu se posílá do datové schránky administrátora (IPVZ) ID DS: cf2uiwg

Forma zasílání datové zprávy je následující: Jedna datová zpráva obsahuje 1 žádost o změnu včetně příloh, přičemž každá příloha bude vložena jako samostatný soubor. V případě nedodržení uvedeného postupu nebudou žádosti o změnu akceptovány.


 

Ohlašovací povinnost

Ministerstvo zdravotnictví zároveň zveřejňuje jednotný formulář pro Ohlašovací povinnost, který může být taktéž použitý pro všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

Ohlašovací povinnost se podává v termínech a v souladu s příslušnou metodikou pro daný rok dotačního řízení, žádost je možné vyplnit a podepsat elektronicky.

Ohlašovací povinnost se používá pro nahlášení změn a informací, ke kterým není nutné Ministerstvem vydat změnové rozhodnutí nebo zaujmout stanovisko – tedy těch informací, které nemají vliv na čerpání dotace. Týká se například změny statutárního orgánu, jména a příjmení rezidenta, ale i případ, kdy rezident ukončil pracovní poměr v době, kdy již má dokončené vzdělávání a příjemce dotace již na daného rezidenta nepobírá dále dotaci.

Vyplněná a podepsaná ohlašovací zpráva se posílá do datové schránky administrátora (IPVZ) ID DS: cf2uiwg

Forma zasílání datové zprávy je následující: Jedna datová zpráva obsahuje 1 ohlašovací zprávu včetně příloh, přičemž každá příloha bude vložena jako samostatný soubor.


 

V případě dotazů kontaktujte:

Nela Regentová

Agenda všeobecných sester
E-mail:
Nela.Regentova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 408

Lucie Votrubová

Agenda porodních asistentek, dětských sester a ostatních nelékařských oborů
E-mail:
Lucie.Votrubova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 563

Přílohy

Formulář

Typ souboru: pdf
Žádost o změnu (formát pdf) (253,11 KB)
aktualizace 03/2024
Typ souboru: pdf
Ohlašovací povinnost (formát pdf) (285,67 KB)
nový 9/2023