RMN 2018

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, […]

20. 12. 2018 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení, jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni dle § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k […]

16. 8. 2018 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro rok 2018 k vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů.

27. 7. 2018 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

12. 7. 2018 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče […]

29. 6. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018

R O Z H O D N U T Í V souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání […]

28. 6. 2018 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

12. 4. 2018 Celý článek »

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v Metodice RMN 2018.

4. 4. 2018 Celý článek »

Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018

Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, oznamujeme Vám tímto, že v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), provedenou zákonem č. 367/2017 Sb. […]

21. 3. 2018 Celý článek »

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 SB., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní […]

20. 12. 2017 Celý článek »