RMN 2016

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

4. 1. 2017 Celý článek »

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky schválené poradou vedení dne 8.11.2016

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky schválené poradou vedení dne 8.11.2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

15. 11. 2016 Celý článek »

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – náhradníci

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – náhradníci

Ministerstvo zdravotnictví dne 8. 11. tohoto roku rozhodlo o využití neobsazených rezidenčních míst.

11. 11. 2016 Celý článek »

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

7. 10. 2016 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

14. 9. 2016 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

24. 8. 2016 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2016 – nelékařské zdravotnické obory

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2016 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

16. 8. 2016 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhláška a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhláška a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

28. 7. 2016 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2016 – nelékařské zdravotnické obory

1. 7. 2016 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

28. 4. 2016 Celý článek »