RMN 2020

Žádosti o změnu čerpání dotace ze státního rozpočtu na rezdenční místa do 30.11.2020

Žádosti o změnu čerpání dotace ze státního rozpočtu na rezdenční místa do 30.11.2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu informujeme příjemce dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo, že Ministerstvo zdravotnictví bude akceptovat žádosti o změnu čerpání dotace na rezidenční místo do 30.11.2020.

23. 10. 2020 Celý článek »

Problematika rezidenčních míst nelékařských zdravotnických pracovníků

Problematika rezidenčních míst nelékařských zdravotnických pracovníků

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zveřejňuje prezentaci pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví „Rezidenční místa“ na realizaci podpory projektů specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

18. 7. 2020 Celý článek »

Průběžná a Závěrečná zpráva 2020

Průběžná a Závěrečná zpráva 2020

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

5. 6. 2020 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

5. 6. 2020 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2020

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2020

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené RM.

5. 5. 2020 Celý článek »

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2020.

30. 4. 2020 Celý článek »

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

30. 4. 2020 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

30. 4. 2020 Celý článek »

Šablony vzdělávacích plánů

Šablony vzdělávacích plánů

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce.

30. 4. 2020 Celý článek »

Aktualizované informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Aktualizované informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří v rámci  dotačního programu Rezidenční místa 2020, získali rezidenční místo pro níže uvedené obory.

30. 4. 2020 Celý článek »