RMN 2017

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

5. 1. 2018 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2017

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2017

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

24. 8. 2017 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů. Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v […]

10. 8. 2017 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2017 – nelékařské zdravotnické obory

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2017 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

14. 7. 2017 Celý článek »

Sdělení pro úspěšné žadatele o rezidenční místo

Sdělení pro úspěšné žadatele o rezidenční místo

U většiny specializačních oborů byla poptávka vyšší než nabídka.

30. 6. 2017 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

28. 6. 2017 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2017 – nelékařské zdravotnické obory

28. 6. 2017 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

27. 4. 2017 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

4. 4. 2017 Celý článek »

Nepřehlédněte – upozornění na změnu zasílání dokumentů

Nepřehlédněte – upozornění na změnu zasílání dokumentů

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory na změnu ohledně zasílání písemných rozhodnutí a stanovisek.

12. 1. 2017 Celý článek »