RMN 2015

Formulář  průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015

Formulář průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech průběžné a závěrečné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa

15. 1. 2016 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“.

9. 11. 2015 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

15. 9. 2015 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

19. 8. 2015 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

17. 8. 2015 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2015 – nelékařské zdravotnické obory

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2015 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

24. 7. 2015 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015 v Programu č. 2

13. 7. 2015 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

1. 7. 2015 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015 – nelékařské zdravotnické obory

30. 6. 2015 Celý článek »

Specializační vzdělávání – rezidenční místa

Specializační vzdělávání – rezidenční místa

Dotační program na úhradu nákladů za atestační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a zkoušky k vydání osvědčení.

18. 6. 2015 Celý článek »