RMN 2023

Druhé kolo výběrových řízení na Rezidenční místa nelékařů v roce 2023

Druhé kolo výběrových řízení na Rezidenční místa nelékařů v roce 2023

Ministerstvo zdravotnictví níže zveřejňuje seznam vyhlášených druhých kol výběrových řízení na projekty RMN zahájené v roce 2023. Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice v souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

13. 7. 2023 Celý článek »

Formuláře pro vybrané rezidenty – Informace o vybraném rezidentovi, vzdělávací a finanční plán a čestné prohlášení RMN 2023

Formuláře pro vybrané rezidenty – Informace o vybraném rezidentovi, vzdělávací a finanční plán a čestné prohlášení RMN 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje v souladu s čl. 6 Metodiky pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa v roce 2023 formuláře Informace o vybraném rezidentovi, Vzdělávací plány, Finanční plán a Čestné prohlášení rezidenta.

20. 6. 2023 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2023

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam vyhlášených výběrových řízení na projekty RMN zahájené v roce 2023. Seznam bude ministerstvo postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, […]

9. 6. 2023 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo 2023

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo 2023

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení ohlásit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

9. 6. 2023 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na Rezidenční místo pro rok 2023

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na Rezidenční místo pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2023. Seznam úspěšných žadatelů je přílohou tohoto rozhodnutí.

9. 6. 2023 Celý článek »

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2023

Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

30. 3. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2023 a související formuláře

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2023 a související formuláře

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP zveřejňuje:
Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2023, Metodiku pro příjemce dotace RMN 2023, Nelékařské obory vyhlášené pro rok 2023, Maximální počet rezidentů na jednoho poskytovatele v roce 2023 a související formuláře

21. 12. 2022 Celý článek »